Jak zabrać się za montaż systemu PPOŻ

Zaprojektuj system PPOŻ

Ochrona mienia przed skutkami działania ognia powinna być priorytetem dla każdego. Warto pomyśleć o tym już na etapie powstawania nowego budynku. O czym należy pamiętać przy planowaniu i montażu system ppoż? Schemat systemu ppoż nie może być dziełem przypadku. Aby rzeczywiście spełniał swoje funkcje, musi składać się z kilku elementów, które trzeba jeszcze odpowiednio rozmieścić. Czego nie może zabraknąć?

Systemu sygnalizacji pożaru

Ma on za zadanie szybkie wykrycie zagrożenia pożarowego i poinformowania o nim ludzi, którzy znajdują się w budynku oraz służb ratowniczych. Przeważnie system ten składa się z wielu czujek( np.dymu, podwyższonej temperatury) które umieszcza się w ściśle określonych miejscach. Przykładowo, prawidłową pracę czujek dymu może utrudniać obecność w pomieszczeniu kurzu, pary wodnej i innych substancji imitujących dym. Prawie wszystkie tęgo typu urządzenia trzeba umieszczać w odległości minimum 0.5 metra od ścian bądź ścianek działowych. Wyjątek stanowi tutaj czujki optyczne liniowe dymu. Czujki te muszą być w stanie komunikować się z centralką sygnalizacji pożarowej oraz urządzeniami alarmującymi. Tutaj należy dobrze przemyśleć fornę alarmu. W głośnym pomieszczeniu, dźwięk może by być zagłuszony i bardziej sprawdzą się sygnały świetlne. Z kolei, w bardziej spokojnym pomieszczeniu lepiej jest zamontować kilka nieco mniej głośnych urządzeń alarmujących, niż jedno donośne. Ułatwi to komunikację w trakcie ewakuacji ludzi z niebezpiecznego terenu.

Awaryjnego systemu zasilania

Jest niezbędny w przypadku braku prądu. Może to być np. agregat prądotwórczy.

Systemu oddymiania

W postaci okien oddymiających na najwyższym piętrze i klap oddymiających ( na dachu) oraz wentylatorów napowietrzających. Elementy te można uruchamiać ręcznie lub połączyć z systemem sygnalizacji pożaru i zautomatyzować.

Stałych oraz przenośnych urządzeń gaśniczych

Można tutaj zdecydować się na gaszenie wodą, pianą,mgła wodną, proszkiem albo gazem. Nie zapominajmy, że mimo najlepszego systemu PPOŻ musimy dokonywać regularnych przeglądów hydrantów wewnętrznych.

Prawidłowy montaż systemu ppoż

Niezbędne jest tutaj właściwe zamocowanie elementów systemu ppoż. Wymaga to uwzględnienia wielu czynników, takich jak zastosowane materiały budowlane, umiejscowienie izolacji ogniowych czy też wyznaczanie dróg ewaluacji. System mocowań musi gwarantować bezpieczeństwo i dawać możliwość solidnego przymocowania części systemu ppoż do wybranego miejsca. Muszą mieć one atesty i certyfikaty. Tutaj z pomocą przychodzą nam specjaliści świadczący kompleksowe usługi przeciwpożarowe.

Po skompletowaniu systemu ppoż trzeba go rozmieścić w takich miejscach, które gwarantują możliwie szybkie opanowanie pożaru. W tym celu powinno się zastosować poniższe zasady:

  1. Elementy systemu sygnalizacji pożaru oraz systemu automatycznego gaszenia muszą znajdować się w każdym pomieszczeniu. Należy też zapewnić możliwość ich ręcznego uruchomienia.
  2. Gaśnice powinny znajdować się w miejscach, do których łatwo jest się dostać. Muszą być one dobrze widoczne, ale oddalone od źródeł ciepła i chronione przed uszkodzeniem. Na każdym piętrze budynku umieszczamy je w podobnym miejscu.

Author: doskonale-wnetrza.com.pl